Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A jelenen adatkezelési tájékoztató célja az, hogy a www.ispeak.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

1. Általános rendelkezések:

Adatkezelő neve: Horváth és Strak Kft.
Adatkezelő címe: 2132 Göd, Deák Ferenc utca 82
Az Adatkezelő elérhetőségei:
telefonszám: 0670 3292177
email cím: ispeaksuli@gmail.com
A Felhasználó az online szintfelmérő kitöltésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tájékoztató küldése emailben.

2. A kezelt személyes adatok köre:

A Felhasználó, önkéntes alapon az alábbi adatokat adhatja meg:
Név: Jelentkező neve
Cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
Email cím: jelentkező neve
Cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató küldése
Telefonszám: Felhasználó telefonszáma
Cél: kapcsolatfelvétel

3. Honlapon szereplő fényképek

A www.ispeak.hu honlapra feltöltött képek, videók szereplői írásban hozzájárultak ahhoz -kiskorú szereplők esetében a törvényes képviselőik-, hogy a róluk készült képeket a Horváth és Strak Kft. a www.ispeak.hu honlapra, az iSpeak Nyelviskola Facebook oldalára, illetve a Youtube-ra feltölthesse. Ezeket a képeket/adatokat az Adatkezelő maximum 5 évig, vagy a Felhasználók visszavonásáig használja.

4. Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a Felhasználók adatait a kurzusok ideéig használja.
Az Adatkezelő a Felhasználók adatait maximum 3 évig, vagy a Felhasználó visszavonásáig tárolja.
Személyes Adatokat akkor is tárolunk, ha az Adatkezelőt jogszabályok (pl. számviteli vagy adószabályok) kötelezik az adatkezelésre.
5. Adattovábbítás:
Nem történik adattovábbítás.
6. Helyesbítés, törlés, panasz
A Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől adatai törlését, helyesbítését, kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az Adatkezelő késedelem nélkül eleget tesz a Felhasználó kérésének.
Minden Ügyfélnek joga van:
– panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu);